Skip to main content

បទដ្ឋានសកល GS1 អាចធានាបាននូវភាពបន្សីគ្នា និងអត្តរកម្មនៃដំណោះស្រាយស     ង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងអនុវត្តបាននៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសថែមទៀតផង។ ប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធបទដ្ឋាន​ទាំងអស់​នេះទេ ថាតើយើងអាចកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណទំនិញ ឬក៍ទីតាំងបានដែរឬទេ? ហើយថាតើការ​ធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញ ការផ្តល់យោបល់ និងវិក័យប័ត្រដែលប្រញាប់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ​បាន​ដែរឬទេ?  ហើយតើព័ត៌មានផលិតអាចប្រកបដោយភាពទៀងទាត់បានដែរឬទេ? ហើយថាតើ​ប្រព័ន្ធតាមដានអាចទទួលបាននូវទិន្នន័យដែលគួរអោយជឿជាក់នៅទីណា?

បច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នជាសមាជិកនៃស្ថាប័ន GS1 ជាង១០០ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធទាំងនេះ។


បទដ្ឋាន ជី អេស ១ (GS1)


ទោះបីជាអ្នករកស៊ីអ្វីក៍ដោយវាសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសក្នុងការទទួលនូវព័ត៌មានទៀងទាត់ និងជឿជាក់ទៅលើផលិតផល និង ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នក។  ដើម្បីជៀសវាងនូវការភាន់ច្រលំដោយចៃដន្យណាមួយដែលកើតមានលើផលិតផល ការបរិយាយទាមទារអោយមានភាពច្បាស់លាស់ និងវែងសមស្រប។

ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងអស់នេះ ផលិតផលនីមួយៗត្រូវតែមានលេខកូដសំគាល់ដែលអនុវត្តស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់ ជី អេស ១។

តើលោកអ្នក ត្រូវដឹងអ្វីខ្លះពីប្រព័ន្ធ ជី អេស ១?


ការស្កេនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធ ជី អេស ១ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។

ប្រព័ន្ធនេះពឹងផ្អែកទៅលើការបែងចែក និងការប្រើប្រាស់លេខកូដកំណត់អត្តសញ្ញាទំនិញជាសកល និងតែមួយ។  លេខបាកូដនេះអាចត្រូវបានភ្ជាប់លើផលិតផល កេស និងផ្សេងៗ ហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារពាណិជ្ជកម្ម (អាចជាក្រដាសបោះពុម្ព ឬប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច) ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការលក់ផលិតផល។  លេខបាកូដគឺជាមធ្យោបាយមួយប្រើដើម្បីតំណាងអោយលេខសំរាប់អោយម៉ាស៊ីនចាប់យកទិន្នន័យទាំងនោះ។  ចំណែកផ្លាកអត្តសញ្ញាណប្រេកង់វិទ្យុគឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀត។

ផលវិបាកនៃកាមិនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ជី អេស ១ (លេខបាកូដ)


 1. ធ្វើអោយក្រុមហ៊នពិបាកគ្រប់គ្រងស្តុក និង ចែកចាយទំនិញ
 2. មានកំហុសឆ្គង និង ហានិភ័យផ្សេងៗ
 3. មានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណុចនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
 4. មានផលវិបាកក្នុងការនាំចេញ
 5. ផលិតផលមិនលក្ខណៈស្តង់ដារ មិនមានភាពជឿជាក់ពីសំណាក់អតិថិជន
 6. ​ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនដាក់លេខបាកូដនៅលើផលិតផល ជាន់ទៅនឹងលេខបាកូដក្រុមហ៊ុន ដទៃ(ព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានចុះឈ្មោះជាសមាជិក GS1កម្ពុជាអោយបាន  ត្រឹមត្រូវ ហើយចេះតែដាក់លេខបាកូដលើផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវ)
 7. មានជម្លោះរវាងក្រុមហ៊ុន និង ក្រុមហ៊ុន (បើក្រុមហ៊ុននោះ លួចលេខបាកូដក្រុមហ៊ុន ដទៃមកដាក់សំគាល់លើផលិតផលរបស់ខ្លួនឯង)

 របៀបប្រើប្រាស់បាកូដតាមលក្ខណៈស្តង់ដា


ស្ថាប័នបាកូដ ជី អេស ១ កម្ពុជាសូមណែនាំលោកអ្នកនូវការប្រើប្រាស់អោយត្រូវតាមស្តង់ដា ដើម្បីបញ្ជៀសពីភាពអាម៉ាស់ទៅលើទីផ្សារ ពីព្រោះលេខបាកូដខុស ឬ ដៃគូពាណិជ្ជបដិសេដមិនទទួលទិញទំនិញ។

ជំហ៊ានទី ១ កំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលលក់រាយរបស់អ្នក។ បង្កើតលេខកូដ ១៣ ខ្ទង់ ដើម្បីសំគាល់ផលិតផលនីមួយៗរបស់អ្នក។

ជំហ៊ានទី ២ កំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលខាងក្នុង និងកេស

 1. សម្មត់ថាបាកូដត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅគ្រប់កំរិតនៃការវេចខ្ចប់
 2. តើកេសផលិតផលនោះអាលក់រាយបានទេ? ប្រសិនបើអ្នកអាចលក់រាយបាន លោកអ្នកត្រូវបង្កើតលេខបាកូដ ១៣ ខ្ទង់មួយផ្សេងទៀតដាក់លើវា។
 3. តើកេសផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានស្គេន តែនៅក្នុងឃ្លាំងឬកន្លែងចែកចាយទេឬ? ប្រសិនបើអញ្ជឹងត្រូវប្រើលេខ ១៤ ខ្ទង់ ដាក់នៅលើវា។

ជំហ៊ានទី ៣ កំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលខាងក្នុង និងកេសផលិតផលធំៗរបស់អ្នក។ ចាំបាច់បង្កើតលេខ SSCC សំរាប់ដាក់លើកេសធំនីមួយៗ។

ជំហ៊ានទី ៤ ជ្រើសរើសប្រភេទលេខបាកូដ

 1. ផលិតផលលក់រាយ (រួមបញ្ចូលទាំងកេសផលិតផលដែលឆ្លងកាត់ការលក់រាយ) និងត្រូវដាក់លេខ ១៣ខ្ទង់។
 2. កេសផលិតផលដែលប្រើលេខ ១៤ ខ្ទង់ ហើយមិនទាមទារអោយមានព័ត៌មានបន្ថែម ដូចជាថ្ងៃផុតកំណត់នៃផលិតផល គួរប្រើប្រាស់លេខបាកូដ ITF 14
 3. ផលិតផលដែលប្រើលេខ ១៤ ខ្ទង់ ហើយទាមទារអោយមានព័ត៌មានបន្ថែម ដូចជាថ្ងៃផុតកំណត់នៃផលិតផល ត្រូវតែប្រើប្រាស់លេខបាកូដ GS1 128
 4. ផលិតផលនៅខាងក្នុងអាចនឹងត្រូវប្រើជាមួយលេខបាកូដណាមួយដែលបានរៀបរាប់​ខាងលើ ឬក៍អត់មានអាស្រ័យលើការចចាររវាងលោក លោកស្រី និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។
 5. កេសផលិតផល (និង កេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រើក្នុងគោលដៅដឹកជញ្ជូន) គួរប្រើប្រាស់ជាមួយលេខកូដ GS1 128

ជំហ៊ានទី ៥ បោះពុម្ពលេខកូដនៅលើផលិតផលស្ថាប័នបាកូដកម្ពុជា មិនបានបោះពុម្ពនូវលេខបាកូដអោយនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវបោះពុម្ពលេខបាកូដដោយខ្លួនឯង។

ជំហ៊ានទី ៦ ទទួលបាននូវលេខបាកូដត្រឹមត្រូវ។ តំរូវការរូបរាងខាងក្រៅ ដូចជា ទំហំ កំពស់ ពណ៌ និងទីតាំងមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ផលិតផលដែលប្រើលេខបាកូដមិនត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានអតិថិជនមិនទិញ ឬគ្មានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈស្គេនផលិតផលមិនចេញ និងមិនធានាថាបុគ្គលដែលបានបោះពុម្ពលេខកូដអោយអ្នកមានការដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មាននៃផលិតផលរបស់លោក លោកស្រី។