Skip to main content
  • ភាសា   |
no result
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
CAMBODIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
+85523219694
+85512661799
www.cardi.org.kh
ផ្លូវជាតិលេខ៣ សង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌ័ដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា