Skip to main content
  • ភាសា   |
no result
សិប្បកម្មសាច់ប៉ាតេមានជ័យថ្មី
MIEN CHEY FOOD
+85511670007
+85511731101
ផ្ទះលេខ ១៨៣ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌ័ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា